Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,  yönetim biliminin tüm alt disiplinlerinde  hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.

 

 

ISSN 1309 -8039  Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi (Online)

 

 

Organizasyon ve Yönetim  Bilimleri Dergisi (OYBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 

| EBSCO |   Ulrich's Periodical Directory Genamics | ASOS Index 

|  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  | 

 

Organizasyon ve Yönetim  Bilimleri Dergisi (OYBD) ayrıca TÜBİTAK- ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) çerçevesinde DergiPark'ta kayıtlıdır.