Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

EDİTÖR (Editor-in-chief)

 

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

YÖNETİCİ EDİTÖR (Executive Editor)

 

Doç.Dr. Ufuk Gencel

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

YAYIN KURULU (01.01.2016-31.12.2017)

 

Y.Doç.Dr. Abdullah Burhan Bahçe, Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet Özen, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Atilla Ahmet Uğur, Gaziantep Üniversitesi

Doç.Dr. Bernur Açıkgöz, Celal Bayar Üniversitesi

Doç.Dr. Doğan Bakırtaş, Niğde Üniversitesi

Doç.Dr. Hakan Ay,  Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dr. İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi, ABD

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr. Ufuk Gencel, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org

 

Not. Halihazırda sadece konferanslarımızda sunulan çalışmaları yayınlamaktayız.  Bu nedenle öncelikle konferanslarımıza müracaat ediniz. bkz:

 

http://www.sobiad.org/conferences.html