Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

EDİTÖR (Editor-in-chief)

 

Prof.Dr.Himmet Karadal

Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

YAYIN KURULU (01.01.2016-31.12.2018)

 

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi, ABD

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr. Ufuk Gencel, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org