Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

EDİTÖR

 

Prof.Dr. Ulvi Saran

Kamu Araştırmaları Vakfı

& İstanbul Aydın Üniversitesi

 

YAYIN KURULU (01.01.2018-31.12.2018)

 

Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ceyda Şataf, Süleyman Demirel Üniversitesi

Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Himmet Karadal, Aksaray Üniversitesi

İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi, ABD

Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Tolga Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ufuk Gencel, Çanakkale 18. Mart Üniversitesi

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org