Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

EDİTÖR

 

Prof.Dr.Bernur Açıkgöz

Katip Çelebi Üniversitesi

 

YAYIN KURULU (01.01.2016-31.12.2017)

 

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Atilla Ahmet Uğur, Gaziantep Üniversitesi

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç.Dr. Hakan Ay,  Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dr. İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi, ABD

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet Emre Güler, Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr. Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org