Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

2011  : Sayı 1

 

Ahmet Özkiraz & M. Nazan Arslanel

“İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak”

 

 

Fazilet Ahu Özmen

“Politik Bir Gençlik Kuşağı: Post 80 Alevi Gençliği”

 

 

Çetin Önder İncekara & S. Noyan Oğulata

“Enerji Darboğazında Ülkemizin Alternatif Enerji Kaynakları”

 

 

E. Filiz Dürük

“Türk Popüler Müzik Üretimi Ve Ürünlerindeki Karma Yapıyı Hazırlayan Toplumsal ve Müziksel Etkenler”

 

 

Gönül İçli

“Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme- Denizli Örneği”

 

 

Kezban Çelik & Fatma Umut Beşpınar

“Farklı Nedenlerle Çalışma ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri”

 

 

Metin Bal

“Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno’nun Estetik Teorisi”

 

 

Nahide Konak

“Küresel İklim Değişikliği ve Gençlerin Katılımı”

 

 

Sultan Komut

“Türkiye’ de Kadın, Cinsellik ve Kürtaj”

 

 

Coşkun Can AKTAN

Devlet mi Piyasa mı?

Mal ve Hizmetler Hangi Sektör Tarafından ve Hangi Yöntemlerle Sunulmalı?

 

 

2011  : Sayı 2

 

 

Abdüllatif Çeviker & Halil Küçükbiltekin

Fransız Mandası Döneminde Suriye’nin Ekonomik Yapısı ve Türkiye İle Ticari İlişkileri

 

Ahmet Bora Tarhan & Erhan Ezici

Kamu Hizmetlerinin Üretiminde Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi

           

Ahmet Özalp

Homo Politicus versus Homo Economicus: Yurttaş/Birey İkiliğini Aşmak

 

Ayşen Temel Eğinli & Sinem Yeygel Çakır

Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması

 

Can Boyacı

Hukuki Düzenlemelerin Ekonomi Üzerindeki Doğrudan Etkisi ve Bu Kapsamda

Yeni Borçlar Kanunu Madde 100/I Hükmünün İncelenmesi   

 

Cem Engin

Kalkınma Ajansları: Türkiye ve İngiltere Ülke Örnekleri

 

Çiğdem Yatağan

Yeni Türk Ticaret Kanununun KOBİ’lere Bakışı ve KOBİ’lerin Finansman Sorunu Üzerindeki Olası Etkileri

 

Derya Demir & Aytekin Altıparmak & Dilşad Taşkın

TR83 Düzey2 İstatistiki Bölge Biriminde Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

 

Ece Demiray Erol

İnsani Gelişme Yaklaşımı Doğrultusunda Beşeri Kalkınmanın Boyutları: Gelişmekte Olan Ülkeler

 

Engin Hepaksaz & Betül Hayrullahoğlu

E-Devlet Kapsamında VEDOP Uygulamaları ve E-Haciz

 

Mehmet Kapusızoğlu

Ekonomik Kriz, 2002 Seçimleri ve Seçmen Tercihi

 

Şansel Özpınar & Öznur Demir & Sabiha Keskin

Türkiye’de İstihdamın Yapısının Değerlendirilmesi (2000-2010)     

 

Selçuk Buyrukoğlu & Ahmet Güler

AB Ülkelerinde ve ABD’de Vergileme Yetkisinin Kullanımına İzin Veren Hükümlerin

Türk Anayasasında Yer Alan Hükümlerle Karşılaştırılması

 

Sevinç Soyocak Özalp

Peter Ferdinand Drucker’ın Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi

 

Suat Soydemir

Modernizmin Karanlık Yüzü: Risk Toplumu

 

Veli Urhan

Ondokuzuncu Yüzyılda Klasik Servet Analizinden Modern İktisat Politikasına Geçiş

 

Coşkun Can Aktan

“Eski Devlet Anlayışına Karşı Yeni Devlet Anlayışı”