Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu e-dergi içerisinde Ekonomik Kamu Hukuku, Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç Ekonomisi, Yolsuzluğun Politik İktisadı, Çevre Ekonomisi ve Çevre Hukuku, vb. alanlarında yazılmış makalelere yer verilir.

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi'nin amacı  Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) alanındaki çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmektir. Hukuk ve İktisat Yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi  kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner (multi-disipliner) araştırma alanıdır. 

 

ISSN 2146-0817  Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD), (Online)

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 

| EBSCO |   Ulrich's Periodical Directory Genamics | ASOS Index 

|  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  |

 

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)  ayrıca TÜBİTAK- ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) çerçevesinde DergiPark'ta kayıtlıdır.

 

 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) 2008 yılından bu yana 20 dolayında farklı üniversite

ile işbirliği yaparak HUKUK ve İKTİSAT FORUMU düzenlemiştir.  Detaylı bilgi için bkz:

http://www.sobiad.org/HIF_forum/index.html