Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

EDİTÖR

 

Ufuk Gencel, İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

EDİTÖR KURULU

 

Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dogan Bakırtaş, Celal Bayar Üniversitesi

Mehtap Tunç,Dokuz Eylül Üniversitesi 

Serdar Yay, Süleyman Demirel Üniversitesi

Ufuk Gencel, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org