Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

EDİTÖR

Prof.Dr. İbrahim Atilla Acar

Katip Çelebi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

acar@ikc.edu.tr

 

YAYIN KURULU (01.01.2016-31.12.2017)

 

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Atilla Ahmet Uğur, Gaziantep Üniversitesi

Doç.Dr. Bernur Açıkgöz, Celal Bayar Üniversitesi

Y.Doç.Dr. Ceyda Şataf, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç.Dr. Hakan Ay,  Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dr. İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi, ABD

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç.Dr. Ufuk Gencel, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org

 

Not. Halihazırda sadece konferanslarımızda sunulan çalışmaları yayınlamaktayız.  Bu nedenle öncelikle konferanslarımıza müracaat ediniz. bkz:

 

http://www.sobiad.org/conferences.html