Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

EDİTÖR

 

Doç.Dr. Ufuk Gencel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

 

Abdullah Burhan Bahce, Dumlupınar Üniversitesi

Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ceyda Şataf, Süleyman Demirel Üniversitesi

Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dogan Bakırtaş, Celal Bayar Üniversitesi

Hakan Ay, Dokuz Eylül Üniversitesi

İbrahim Demir, South Carolina Üniversitesi

Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org