Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

 

2019  :   Sayı 1

 

 

 

SOSYAL SERMAYE OLARAK EĞİTİM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: 1980 SONRASI TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ MİLLİ EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

Canan Çakır

  

SOSYAL SERMAYENİN BİREYSEL BAĞLARLA KURULMASI VE KORUNMASI

Hülya Ağcasulu

 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Meryem Tekin Epik - Selin Umutlu

 

TÜRKİYE’DE YEREL DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRME ARACI OLARAK YÖNETİŞİM VE YEREL YÖNETİMLERDE İŞLEYİŞİ

Ahmet Güven Çağatay Alan

KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POTANSİYELİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: SAMSUN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Aslı Yönten Balaban-Duru Çiğdem Şimşek

 

TOPLUMSAL UYUM SÜREÇLERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ: İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE GÖÇMEN, SIĞINMACI VE MÜLTECİ DOSTU KENTLER

Bekir Güzel

 

TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİNE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Ceyda Şataf - Şerife Aygün

 

 

2019  :   Sayı 2

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MODELİ

Hakkı Can Özkan -Hikmet Selim Ökem

 

ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER: LÜLEBURGAZ ÖRNEĞİ

Kemal Öktem -İrem Ece Akpınar

 

YEREL YÖNETİM REFORMUNDA YERELLEŞME–MERKEZİLEŞME DİKOTOMİSİ: 6360 SAYILI YASA ÖRNEĞİ

Kübra Öztürk

 

KÜBA’DA KENTSEL TARIM UYGULAMALARI: HAVANA ÖRNEĞİ

 

Nuray Ertürk Keskin-Cuma Yıldırım

 

ÖLÇEK YAPISINA GÖRE KKTC’DE BELEDİYELERİN BÜTÇE PERFORMANSI

Okan Veli Şafaklı

 

YEREL YÖNETİMLERDE İNOVASYON UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 Yusuf Esmer-Muhammet Yüksel -Onur Şaylan