Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

 

2015  :   Sayı 1

 

 

 

ARROW’UN TERCİHLERDE İMKÂNSIZLIK TEOREMİ İLE KAFKASYA’DAKİ SORUNLARA BAKIŞ

Bülent DOĞRU 

 

MOTİVASYONEL BİR GÜÇ OLARAK SOSYAL SERMAYE KAVRAMI VE RASYONALİTESİ

İsmail KİTAPCI

 

YOKSULLUK, KALKINMA VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Bernur AÇIKGÖZ

 

 

İDEAL DEVLET VE İYİ YÖNETİM: TEMEL İLKELER, KURALLAR VE KURUMLAR

Coşkun Can AKTAN

 

 

2015  :   Sayı 2

 

 

1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Emine YAY -Mehmet AKTEL

 

VERGİ İDARESİ VE SİYASİ YÖNETİM ALGISININ VERGİ AHLAKINA ETKİSİ: ANKET ÇALIŞMASI

Ulvi SANDALCI- İnci SANDALCI-Ahmet KARAASLAN


 

KÜRESEL KAMUSAL MALLAR VE YOKSULLUK İÇİN  KÜRESEL VERGİ

 

Burcu Gediz Oral - Bernur Açıkgöz

 

KAMU TERCİHİ VE OYUN TEORİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN

ALTURİZMİN (HAYIRSEVERLİĞİN/ YARDIMSEVERLİĞİN) ELEŞTİRİSİ

 Coşkun Can Aktan -Abdullah Burhan Bahçe