Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

 

2014  :   Sayı 1

 

 

 

KATILIMCI DEMOKRASİ ALGILAMASI ve KENT KONSEYLERİ: KIRŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Mustafa KOCAOĞLU

 

 

TTK’DAKİ  DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mutlu YORULDU - Nilüfer ZEYBEK

 

 

CEZA USUL UYGULAMASINDA UZLAŞMA ÖRNEĞİ

Özge Tuçe Gökalp

 

 

İŞ GÜVENCESİ DÜZENLEMELERİ VE İSTİHDAMA ETKİLERİ: EKONOMETRİK BİR DEĞERLENDİRME

Semih Serkant Aktuğ - Arzdar Kiracı

 

YOLSUZLUĞUN POLİTİK İKTİSADI

Coşkun Can Aktan

 

 

2014  :   Sayı 2

 

 

 

 

 

İKTİSADIN GİZEMİ, İKTİSADIN GELECEĞİ

Metin Sarfati

 

TÜRKİYE’DE ETNİK AZINLIKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Muhammet Örtlek

 

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞ GÜVENCESİ DÜZENLEMELERİNİN İSTİHDAMA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Semih Serkant Aktuğ - Arzdar Kiracı

 

KÜRESELLEŞME EKSENİNİNDE SOSYAL RİSKLERİN KURUMSALLAŞMASI

Suat Soydemir

 

SİYASAL YOZLAŞMALARLA MÜCADELE STRETEJİLERİ

Coşkun Can Aktan