Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

 

2013  :   Sayı 1

 

 

 

AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI KAPSAMINDA UYGULANAN İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI VE İŞKUR’UN ÖNEMİ

Begüm ERDİL ŞAHİN-Yeliz SEVİMLİ

 

YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİLERİ

Işıl Tüzün ARPACIOĞLU

 

CEZA USUL HUKUKUNDA UZLAŞMA

ÖZGE TUÇE GÖKALP

 

CENİNİN MİRASÇI SIFATIYLA VERGİ MÜKELLEFİYETİ

Şafak E. ÇOMAKLI-Kürşad E. YILDIRIM

 

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN YENİ YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap TEZSEZER

 

ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASINDA ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON ARAÇLARINI ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yasemin KILINÇ GÜVEN

 

 

 

 

2013  :   Sayı 2

 

 

TOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMALARINDA BEHİCE BORAN’IN YÖNTEM ANLAYIŞI

Mehmet Devrim Topses

 

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Mine Biniş

 

SEÇİMLER SONRASI KUVEYT’TE ARAP BAHARI MI?

Muhammet Örtlek

 

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK AÇISINDAN ALGILAMA YÖNETİMİ VE ÖNEMİ

Ayşe Yıldız Özsalmanlı - Çiğdem Pank

 

VERGİLEMEDE ADALET NORMUNUN ÇEŞİTLİ ÜLKE ANAYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Feride Bakar - Adnan Gerçek - Fulya Mercimek

 

MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM ARASINDAKİ MALİ İLİŞKİDE BELEDİYELERİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Hayal Yetkin

 

 

KAMU TERCİHİ PERPEKTİFİNDEN OYUN TEORİSİ

Coşkun Can Aktan - Abdullah Burhan Bahçe