Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

EBD,  ekonomi biliminin tüm alt disiplinlerinde  hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.

 

ISSN 1309 -8020  Ekonomi Bilimleri Dergisi (Online)

 

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 

| EBSCO |   Ulrich's Periodical Directory Genamics | ASOS Index 

|  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  | 

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD) ayrıca TÜBİTAK- ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) çerçevesinde DergiPark'ta kayıtlıdır.