Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

EDİTÖR

 

Doç. Dr. İlter Ünlükaplan

Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ikaplan@cu.edu.tr

 

YARDIMCI YÖNETİCİ EDİTÖRLER

 

Ebru Canıkalp

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Esra Ballı

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

YAYIN KURULU  (01.04.2016- 31.12.2017)

 

Adem Kalça, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ahmet Ulusoy, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Fatih Yücel, Niğde Üniversitesi
Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi
İbrahim Arısoy, Polis Akademisi
İlhan Öztürk, Çağ Üniversitesi
Konuralp Sezgili, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mehmet Ünsal Memiş, Çukurova Üniversitesi
Serkan Yılmaz Kandır, Çukurova Üniversitesi
Sudi Apak, Beykent Üniversitesi
Volkan Yurdadoğ, Çukurova Üniversitesi
Yener Coşkun, Sermaye Piyasası Kurulu
Zuhal Ergen, Çukurova Üniversitesi

 

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org