Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

EDİTÖR

 

İbrahim Demir

University of South Carolina, ABD

 

YAYIN KURULU  (01.01.2018- 31.12.2018)

 

Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ceyda Şataf, Süleyman Demirel Üniversitesi

Coşkun Can Aktan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Himmet Karadal, Aksaray Üniversitesi

Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Tunç Medeni, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ufuk Gencel, Çanakkale 18. Mart Üniversitesi

Ulvi Saran, Kamu Araştırmaları Vakfı

 

YAZIŞMA:

 

editorial@sobiad.org